Domov >

CPR

Fix Small Art

24.12.2020

“Inclusive art for disabled people and mentally” (FixSmallArt) 2018-1-SE01-KA204-039037

V projekt so vključeni partnerji iz Švedske, Belgije, Italije, Grčije in Slovenije. Glavni cilj projekta je preučiti in nadgraditi različne metode in tehnike na področju umetnosti, ki podpirajo izobraževanja odraslih za osebe z učnimi težavi invalidi s težavami v duševnem zdravju, ki pomagajo pri njihovem socialnem in osebnem opolnomočenju ter izboljšujejo veščine učenja. Področje invalidnosti se je v Evropi v zadnjih letih precej obravnavalo, kljub temu pa delodajalci še vedno invalidnost povezujejo z nezmožnostjo za delo. Ta stigma ostaja tudi zaradi  pomanjkanja interakcije med invalidi in neinvalidi. Osnovno metodo »Paper Art Lab« za vodje usposabljanj, ki vključuje tehnike in praktične metode, ki se uporabljajo pri delu z invalidi, nameravamo izpopolniti  na podlagi izkušenj partnerjev ter ji dati novo dimenzijo in dodano vrednost  za vse neposredno vključene deležnike (učeče se udeležence, izobraževalce) ter posredne, s področjem povezane deležnike.
Začetek projekta je bil  1.11.2018 in se je zaključil s 31.10.2020.

Izvedli smo 6 multiplikacijskih dogodkov na temo božičnih voščilnic in Wood Art. Sodelovalo je 30 udeležencev. Udeležence smo razdelili na 4 delavnice zaradi njihovih invalidnosti in možnosti za aktivnejše delo v majhnih skupinah. Izvedli smo ustvarjalne umetniške delavnice, povezane z ustvarjanjem božičnih voščilnic in delavnico obdelave lesa. Udeleženci so razvijali ročne spretnosti in rokovali z različnimi orodji in pripomočki. Imeli so priložnost razviti svojo umetniško plat in pokazati kreativnost v številnih različnih tehnikah.
Dve delavnici sta bili izvedeni za trenerje iz zunanjih organizacij, ki delajo z invalidi v rehabilitacijskih ali zaposlitvenih centrih. Sodelovalo je 10 trenerjev.

Cilji delavnic je bil razvoj kreativnosti, pridobivanje na ročnih spretnosti in socialnih veščinah.

Unikatne božične voščilnice so odličen način, da izkoristimo svojo ustvarjalnost, eksperimentiramo z različnimi tehnikami in svetu pokažemo kaj smo sposobni narediti s preprostimi vsakdanjimi materiali, kot so papir, rabljeni darilni papir, lepilo, karton in drugi materiali, ki jih imamo doma. Vsak udeleženec je sodeloval z drugimi udeleženci in delil materiale z ostalimi udeleženci ter imel možnost podpore mentorja pri izdelavi.

Izdelava božične voščilnice je edinstven način samoizražanja. Udeleženci lahko na novo pridobljeno znanje samoiniciativno, doma s svojimi družinami, izdelajo božične voščilnice za družinske člane in prijatelje.

Potek izvedbe božične voščilnice v IRIS tehniki je sledeči:

 • izbira vzorca voščilnice
 • priprava materiala za delo, izbira papirja
 • zarisovanje šablone na trši karton
 • rezanje okvirja izbrane voščilnice / naloge
 • priprava barvnih trakov širine 2cm
 • upogibanje barvnih trakov na polovico
 • lepljenje različnih trakov papirja na šablono, (po zahtevanem zaporedju 1-20…)
 • kontrola in rezanje osnutka voščilnice
 • lepljenje kartona voščilnice na lepenko /šeleshamer
 • obtežitev voščilnice
 • končna kontrola in dokončanje voščilnice

Potrebni materiali: barvni karton, kolaž papir, barvit darilni papir, barvni kartonski papir za voščilnice, pisemska ovojnica.

Pripomočki: šablona

 

 

 

Jump to Job!

30.11.2020

Jump to Job! je projekt, financiran s strani ERASMUS+ programa, v katerem sodeluje Center za poklicno rehabilitacijo URI - Soča skupaj z naslednjimi partnerji: GTB (Belgija), Theotokos Foundation (Grčija), Fundacion INTRAS (Španija), the University of Leuven Limburg, (UCLL, Belgija) and LYK – Z (Norveška). Koordinator projekta je EPR (Evropska platforma za rehabilitacijo).

Raziskave, ki so spodbudile projektno idejo kažejo, da:

 1. mladi invalidi niso samozavestni in imajo pasiven pristop pri iskanju zaposlitve

 2. imajo tudi strokovnjaki, ki delajo z mladimi težave z vzpostavljanjem dobrega in produktivnega delovnega odnosa

 3. strokovnjaki pogosto delajo samo z mladimi invalidi, ne pa tudi z delovnim okoljem, v katero bo oseba vključena. Na ta način se delovno okolje ne uči sposobnosti prilagajanja in prepoznavanja najboljšega položaja za novo zaposlenega, s čimer se zvišajo možnosti trajne zaposlitve

 4. so strokovnjaki (job coach oz. delovni inštruktorji) usposobljeni brez sodelovanja oz. povratnih informacij mladih oseb s posebnimi potrebami pri snovanju učnih načrtov oz programov usposabljanja.


CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je povečati zaposlitvene možnosti mladih s posebnimi potrebami. Ostali cilji projekta so:

 • Mlade osebe s posebnimi potrebami bodo bolj opolnomočene in bodo imele bolj proaktiven pristop pri iskanju službe.

 • Delovni inštruktorji oz. trenerji in mlade osebe s posebnimi potrebami bodo imele močnejši, bolj ploden in na zaupanju temelječ odnos, kar bo imelo pozitiven vpliv pri vključevanju mladih oseb s posebnimi potrebami v delovne sredine.

 • Podjetja bodo svoja okolja in delovni proces prilagodila ustvarjanju trajnostnih delovnih mest za mlade s posebnimi potrebami.

 • Trening trenerjev oz. delovnih inštruktorjev bo efektiven in bo upošteval potrebe mladih oseb s posebnimi potrebami. Program usposabljanja bo oblikovan v sodelovanju z mladimi osebami s posebnimi potrebami.


Jump to Job! AKTIVNOSTI

 • Izdelana bo analiza potreb programa usposabljanja za trenerje oz. delovne inštruktorje za usposabljanje mladih s posebnimi potrebami.
 • V prvi program usposabljanja bo vključenih 16 oseb.
 • Na nacionalni ravni bo testiran pilotni projekt.
 • Narejena bo analiza prvega programa usposabljanja.
 • Izveden bo drugi program usposabljanja.
 • Drugi pilotni projekt bo testiran na nacionalni ravni.
 • Narejena bo analiza drugega programa usposabljanja.
 • Izdelan bo model usposabljanja za mentorje-vrstnike in trenerje oz delovne inštruktorje za mlade osebe s posebnimi potrebami.


Končni rezultat projekta Jump to Job!

 • Izdelan učni načrt (kurikulum) za vrstnike-mentorje in delovne inštruktorje za namen usposabljanja mladih s posebnimi potrebami
   

   

 • Oblikovan in testiran program usposabljanja za povečanje praktičnega znanja in kot podpora mladim osebam s posebnimi potrebami pri vključevanju v delovne sredine


Zbirka dobrih praks

Med aktivnostmi, ki jih predvideva projekt, je tudi zbiranje dobrih praks na področju vključevanja mladih s posebnimi potrebami v delo. Cilj zbirke je zagotoviti koristne ideje, orodja in metodologije za strokovnjake in zagotoviti izhodišče za projektne partnerje pri razvoju učnega načrta za vrstnike-mentorje in delovne inštruktorje.

Projektni partnerji so izbrali 10 dobrih praks, ki najbolj sledijo ciljem projekta. Z dobrimi praksami se lahko seznanite na tej povezavi: https://www.epr.eu/wp-content/uploads/JTJ-Good-Practices-Collection.pdf

 

 

Uporabnikom prijaznejše oblike socio – kulturnih dejavnosti v CPR Maribor

15.01.2019

Decembra 2018 je v bilo v CPR Maribor izvedeno prav posebno ustvarjalno druženje – mini likovna kolonija, ki jo je pripravila in vodila naša delovna terapevtka Evalda Bizjak. Ker zanjo iskanje priložnosti za drugačne pristope predstavlja izziv, je združila tehniko pravljica za odrasle z vodeno vizualizacijo pomirjujočega doživljanja in likovno dejavnostjo. Vključenih je bilo 12 uporabnikov iz vseh programov, od rehabilitacijske ocene, socialne vključenosti, zaposlitvene rehabilitacije in podaljšane zdravstvene rehabilitacije. V ta namen so bili v delovni terapiji izdelali prilagojeni delovni pripomočki za osebe po pridobljeni možganski poškodbi z nevrološkimi težavami. Dogajanje je popestril obisk slikarke Milene Nemec – Mimi, ki je delila svojo travmatično življenjsko izkušnjo, ki je odprla pot njeni ustvarjalnosti v likovnosti in poeziji. Kako pomembno je ustvarjanje, je izpovedala, saj le tako mnogokrat obvladujemo notranje napetosti, nemoč, frustracije in se opolnomočimo s pozitivnim v najvišji možni meri. Zanjo je takšen odločilen trenutek bil, ko je 'Izbrala čopič in barve za iskanje svojega sonca v sivini vsakdana',…omenjen je samo eden stavek iz njene poezije, ki bo izšla kmalu. Slikarka je vsakemu uporabniku podarila čopič z osebnim posvetilom.

Tekom likovne dejavnosti, kjer so uporabniki kreirali metafore svojega doživljanja sebe in so platna oživela v koloritih, motivih, ni ostalo spregledano dejstvo, kako sproščujoče in intenzivno vzpodbujajoče so prisotni doživljali likovno ustvarjanje od začetka, ko so izbirali barve, jih nanašali v prvih potezah na svoje prvo platno (saj nihče od njih do tistega trenutka tovrstne izkušnje ni imel), prestopali mejo poznanega in oblikovali izdelke, ki bodo v galeriji postavljeni na ogled ob kulturnem prazniku 8. februarja 2019. Izvedena evaluacija počutja uporabnikov pred in po likovni dejavnosti, ki nakazuje bistveno izboljšanje, ter njihova izražena želja po tovrstnih dejavnostih tudi v prihodnje, nam zaposlenim daje vzpodbudo, da s tovrstnimi dejavnostmi nadaljujemo in jih nadgrajujemo. To pa je samo eden od kamenčkov v mozaiku razlogov, čemu je vredno vztrajati pri konceptu socio - kulturnih dejavnosti za naše uporabnike, tudi mini likovni koloniji, ki jo bomo od sedaj naprej izvedli dvakrat letno.

Kako najti svojo priložnost na internetu?

22.11.2017

V sredo, 22. 11. 2017 smo imeli na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, v Centru za poklicno rehabilitacijo Ljubljana zanimivo predavanje, katerega tema je bila »Kako najti svojo priložnost na internetu«. Predaval nam je g. Tomaž Gorec, ki je strokovnjak na področju internet marketinga. G. Tomaž Gorec je lastnik spletne strani www.zasluzek.org, kjer redno piše prispevke na temo kako je možno zaslužiti na internetu. Prav tako je lastnik zelo obiskane novičarske spletne strani www.preberite.si, ki jo vsak mesec obišče preko sto tisoč obiskovalcev.

G. Tomaž Gorec je na svojem predavanju predstavil zanimive priložnosti na internetu, ki jih lahko izkoristi vsak posameznik. Njegovo predavanje je bilo še zlasti zanimivo in poučno zato, ker je temeljilo na realnih primerih iz prakse. Izvedeli smo kaj je optimizacija spletnih strani in kakšne koristi ta prinese podjetjem. Izvedeli smo veliko o Facebooku in YouTubu. G. Tomaž je tudi podal zanimivo informacijo, kako lahko vsak posameznik napiše knjigo (lastne življenjske zgodbe) in kakšne so možnosti za objavo. Prav tako so bile predstavljene zanimive informacije s področja podjetništva, saj je g. Gorec sam že več kot 25 let podjetnik z veliko izkušnjami in znanjem.

Seminarja, ki smo se ga udeležili tako strokovni delavci, kot tudi sami rehabilitandi, pa je bil zelo zanimiv in poučen.

Razstava izdelkov iz enote Murska Sobota

10.10.2017

V prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Zvezna ulica 10, je bila 10. novembra ob 12. uri  otvoritev razstave ročno narejenih izdelkov v programih zaposlitvene rehabilitacije iz naše enote v Murski Soboti.

Razstava je na ogled od 10.novembra do 11.decembra 2017.

Vljudno vabljeni!

CPR-ju prva NAGRADA za INOVATIVNI pristop v EVROPI

18.05.2017

Center za poklicno rehabilitacijo je v začetku leta v okviru Evropske platforme za poklicno rehabilitacijo (EPR) kandidiral na Innovation prize contest 2017. Innovation prize contest je EPR formiral pred osmimi leti, z željo, da bi stimuliral razvoj inovacij (uvedba novih metod, programov, projektov,….) in prenos dobrih praks v okviru evropske mreže izvajalcev poklicne rehabilitacije. Natečaj je bil odprt od 21.09.2016 do 03.04.2017, k sodelovanju pa so bili povabljeni izvajalci poklicne rehabilitacije različnih evropskih držav. V CPR smo se odločili za drznost in ambicioznost ter smo se postavili ob bok največjih priznanih izvajalcev poklicne rehabilitacije v Evropi. Kandidirali smo z aktivnostmi sociokulturnega programa zaposlitvene rehabilitacije, ki ga uspešno že več kot eno leto izvajamo v CPR Maribor, pod vodstvom delovne terapevtke Evalde Bizjak. Izmed vseh prijavljenih inovativnih pristopov, so evropski kolegi Sociokulturni program zaposlitvene rehabilitacije za večjo kakovost življenja rehabilitandov, ocenili z največ točkami. Ker so prijavljeni primeri dobrih praks bili ocenjevani s strani izvajalcev poklicne rehabilitacije, evropskih sorodnih institucij, je letošnja osvojena nagrada toliko večje priznanje za odlično delo, ki ga opravljamo vsi zaposleni našega oddelka. Sociokulturni program bo kot primer dobre prakse predstavljen na letni mednarodni konferenci EPR v juniju, v Mulhause v Franciji.

Športne igre invalidov Maribora 2017

13.05.2017

Športnih iger invalidov, ki jih je tudi letos, že osmo leto zapovrstjo, organiziral svet invalidov Mestne občine Maribor v sodelovanju z mariborskimi invalidskimi društvi, se je tudi letos udeležilo cca. 500 udeležencev. Tekmovalo je kar 295 članov iz 18 mariborskih invalidskih organizacij. Vsi tekmovalci so prejeli priznanja za sodelovanje in spominske majice.

Uvodoma sta navzoče nagovorila predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor Milan Kotnik in župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.

Udeleženci so se na prizoriščih v Ledni dvorani, Dvorani Tabor in kegljišču DU Tabor pomerili v disciplinah: pikadu, šahu, kegljanju, ruskem kegljanju, namiznem tenisu, malem nogometu, ulični košarki na vozičku, metu na koš na vozičku  in metu na koš. Na vseh tekmovališčih je bilo zelo živahno. Čutila se je napetost, tekmovalci so se trudili na vso moč. Uspelo je tistim, ki so imeli več športne sreče.

Udeleženci URI - Soča so letos osvojili 1. mesto v metanju na koš za ženske ter že skoraj legendarno 2. mesto v nogometu.

Ob tekmovanju so si udeleženci z zanimanjem ustavljali na stojnicah, kjer je Diafit izvajal meritev krvnega tlaka in sladkorja v krvi, potekala je predstavitev peke palačink na zdrav način in njihova pokušnja. Predstavilo se je tudi podjetje Relax Maribor, ki je za navzoče pripravilo nagradno akcijo. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Športne igre invalidov 2017 so upravičile svoj namen, to je krepitev medsebojnega sodelovanja, druženje, izmenjava izkušenj in sklepanje prijateljstva med člani  različnih invalidskih društev. Na snidenje na Športnih igrah invalidov 2018!

Druženje ob sociokulturnih aktivnostih v CPR Maribor nas povezuje in navdihuje

10.05.2017

Življenje je zaporedje trenutkov, živimo ga, če doživimo vsakega posebej..če pa k temu dodamo še ščepec umetnosti, lahko rečem, da ga vse bolj obarvajo drobne stvari iz mozaika sociokulturnih aktivnosti v CPR Maribor. Te drobne stvari so barve, zvoki, petje, slike, pripovedovanja in druženja.  V dobrem letu je teh biserčkov na ogrlici aktivnosti bilo nanizanih več kot petnajst. Obiskali so nas slikarji, umetniki, dramatiki, pisatelji, pesniki, medijsko znane osebnosti, imeli smo dramske uprizoritve. Vse aktivnosti so dobro sprejete tako po odzivih uporabnikov in zaposlenih. Obiskuje jih vse več Kako to vem? Preprosto, ker je veliko vprašanj kdaj spet se srečamo, kdo nas obišče. Ja terapevtka, nekam dolgo že nič ni… Vzpodbudno zame in pomembno v sporočilu je, da te aktivnosti vse bolj zapolnjujejo vrzel manjka tovrstnih dogodkov pri naši populaciji uporabnikov.

V cvetočem maju nas je s svojimi umetniškimi deli obiskala slikarka Olga Zehaf.  Rojena je v Mariboru, kjer je tudi obiskovala osnovno in srednjo šolo. Potem jo je pot zanesla najprej na Hrvaško, kjer je živela 12 let in nato v Nemčijo, kjer je delala 9 let. Vedno je občudovala umetnost, slikarje in pesnike, ampak zaradi pomanjkanja časa niti pomislila ni, da bi ustvarjala tudi sama. Vendar kmalu je poskusila, kupila platna, barve in čopiče. Danes je uveljavljena slikarka, članica dveh likovnih društev, to je društvo Stil iz Maribora in likovno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici. Za svoja dela je prejela že veliko priznanj od likovne zveze Slovenije in priznanje iz tekmovanja v malih abstraktih na Balatonu, kjer je sodelovalo 600 slikarjev. Njeni dve deli sta bili natisnjeni tudi na dveh naslovnicah knjig, ena v Mariboru in ena v daljnem Bangladešu, na kar je še posebej ponosna.

Druženje s slikarko je potekalo v prijetnem druženju muzikalnega in vokalnega ustvarjanja učencev OŠ Malečnik pod vodstvom prof. glasbene vzgoje gospoda Luketiča in čudovitem vokalu naše Samante Podgorelec, ki je slikarki zapela svojo pesem in se ji tudi v imenu vseh zahvalila.

In zdaj ko to pišem, me navdaja prav poseben občutek. Vedno verjamem v to kar delam in lepo je ko to prejme odobravanje in priznanje. In slednje je prišlo včeraj v ponedeljek 15. maja 2017. CPR Maribor je v okviru EPR - European Platform for Rehabilitation v letošnjem letu kandidiral na Innovation Prize contest. Na natečaj je bilo prijavljenih 10 praks iz Evrope. Kandidirali smo s Socio-kulturnim programom z naslovom »Introduction of Socio-cultural activities in the vocational rehabilitation program with the aim to increase the Quality of PWD's life« ki ga vodim in osvojili smo prvo nagrado. Vendar s tem se izvajanje programa ne bo zaključilo, saj obstaja še mnogo entuziazma in izzivov za vnaprej.

                                                                                                       spec. Evalda Bizjak, dipl.del.ter., svetovalka

Informiranje o invalidnosti v vrtcu ROMANI Murska Sobota

02.03.2017

V četrtek  2. 3. 2017 sta Mira Nemec in Zdenka Wltavsky obiskale vrtec ROMANI na Pušči z namenom ozaveščanja o invalidnosti in informiranja o težavah, s katerimi se srečujejo invalidi. Predstavili sta jim zgodbico Svinčeni vojak, ki govori o vojaku, s samo eno nogo ter problemih, s katerimi se je srečeval. V nadaljevanju sta se z otroki pogovarjale o invalidnosti in posledicah invalidnosti, enakopravnosti, strpnosti, solidarnosti ter skrbi za naše zdravje. Predstavile sta tudi pravljico Lev Rogi najde srečo, otroci pa so barvali pobarvanko na to temo. Za zaključek si je vsak otrok napravil sovico, ki jo je lahko odnesel domov. Preživeli sta lepo urico v vrtcu z otroki, ki jim ne manjka idej, vprašanj ustvarjalnosti in radovednosti.

Delavnice sta izvedli v okviru projekta “Fighting discrimination and Anti-Gypsyism in education and employment in EU» (PAL). Cilj projekta PAL je razviti celosten pristop in doseči številne cilje na področjih izobraževanja in zaposlovanja Romov, z namenom pospeševanja integracije Romov in podpore pri implementaciji nacionalnih strategij za vključevanje Romov ter priporočil Sveta EU.

Februarsko socio-kulturno dogajanje v CPR Maribor

03.02.2017

Za uporabnike centra smo v februarju organizirali dve izjemno dobro obiskani prireditvi, na katerih smo se družili zaposleni in uporabniki našega centra, s svojo prisotnostjo so nas razveselili tudi oskrbovanci bližnjega doma starostnikov Danice Vogrinec - Pobrežje.

V petek 3. februarja 2017 so nas ob bližnjem kulturnem prazniku Prešernovem dnevu obiskali člani dramske skupine »Fuksija«, ki deluje pod vodstvom gospe Darinke Peršin. Skupina vključuje osebe po nezgodni možganski poškodbi, vsi so člani Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije in njihove asistente. Družno so se nam predstavili s komedijo »Na sodišču«, in dokazali, da kljub bolezni posameznik ob pravilnih in vzpodbudnih pristopih in zmanjšani opolnomočenosti lahko razvija svojo ustvarjalnost in krepi samopodobo.

Nato smo se razstavnega prostora v galeriji lotili malo drugače in medse povabili fotografa Uroša Ritonjo. V petek 17. februarja nas je popeljal skozi pester repertoar lastnih »freeze frame« fotografij, ki so nastale na njegovih popotovanjih po Indiji. Indijo obiskuje letno odkar je tja odšel prvič leta 2010. Fotografije so ob njegovem pripovedovanju pridobile izjemno življenjska sporočila. Zaupal nam je, da je Indija prava Meka za fotografe. Privablja ne samo s svojo mistiko ampak tudi s prav posebno svetlobo. Indija je v razstavi fotografij prikazana takšna kot je. V vsej svoji drugačnosti življenja, skrivnostni mistiki templjev, barvitosti sarijev, lepoti narave in bedi z ulice... Srečanje s fotografom se je s prvotno namenjenih 45 minut podaljšalo v poldrugo uro, saj je vprašanj s strani uporabnikov bilo res veliko. Kot nam je zaupal se ponovno vrača v Indijo še v tem mesecu z namenom fotografirati največji hindujski praznik Šivaratri in to v njihovem najsvetejšem mestu Varanasiju. Če bo nastalo dovolj uporabnega materiala, nam je obljubil še kakšno razstavo na to temo v prihodnosti.

Za program ob otvoritvi razstave smo se zahvalili prof. glasbe Mateju Luketiču iz OŠ Malečnik. Z nami je bilo 11 učencev od 4. do 8. razreda. Melisa, Lan, Maja, Leja, Nika in Tjaša so recitirali pesem O besedah Andreja Rozmana Roze. S flavto nas je v svet mičnih zvokov pesmi Mali kolovrat popeljala Anja. Glorija nam je odpela prozo Ferija Lajnščka Ne bodi kot drugi, na instrumentih so jo spremljali Matic na klaviaturah, Rok na kahonu, Ahac na gitari. Druženje smo zaključili ob pesmi Če bila bi hči bogataša, ki jo je odpela Samanta Podgorelec udeleženka v progamu socialna vključenost.

vrh strani