Domov >

CPR

Fix Small Art

24.12.2020

“Inclusive art for disabled people and mentally” (FixSmallArt) 2018-1-SE01-KA204-039037

V projekt so vključeni partnerji iz Švedske, Belgije, Italije, Grčije in Slovenije. Glavni cilj projekta je preučiti in nadgraditi različne metode in tehnike na področju umetnosti, ki podpirajo izobraževanja odraslih za osebe z učnimi težavi invalidi s težavami v duševnem zdravju, ki pomagajo pri njihovem socialnem in osebnem opolnomočenju ter izboljšujejo veščine učenja. Področje invalidnosti se je v Evropi v zadnjih letih precej obravnavalo, kljub temu pa delodajalci še vedno invalidnost povezujejo z nezmožnostjo za delo. Ta stigma ostaja tudi zaradi  pomanjkanja interakcije med invalidi in neinvalidi. Osnovno metodo »Paper Art Lab« za vodje usposabljanj, ki vključuje tehnike in praktične metode, ki se uporabljajo pri delu z invalidi, nameravamo izpopolniti  na podlagi izkušenj partnerjev ter ji dati novo dimenzijo in dodano vrednost  za vse neposredno vključene deležnike (učeče se udeležence, izobraževalce) ter posredne, s področjem povezane deležnike.
Začetek projekta je bil  1.11.2018 in se je zaključil s 31.10.2020.

Izvedli smo 6 multiplikacijskih dogodkov na temo božičnih voščilnic in Wood Art. Sodelovalo je 30 udeležencev. Udeležence smo razdelili na 4 delavnice zaradi njihovih invalidnosti in možnosti za aktivnejše delo v majhnih skupinah. Izvedli smo ustvarjalne umetniške delavnice, povezane z ustvarjanjem božičnih voščilnic in delavnico obdelave lesa. Udeleženci so razvijali ročne spretnosti in rokovali z različnimi orodji in pripomočki. Imeli so priložnost razviti svojo umetniško plat in pokazati kreativnost v številnih različnih tehnikah.
Dve delavnici sta bili izvedeni za trenerje iz zunanjih organizacij, ki delajo z invalidi v rehabilitacijskih ali zaposlitvenih centrih. Sodelovalo je 10 trenerjev.

Cilji delavnic je bil razvoj kreativnosti, pridobivanje na ročnih spretnosti in socialnih veščinah.

Unikatne božične voščilnice so odličen način, da izkoristimo svojo ustvarjalnost, eksperimentiramo z različnimi tehnikami in svetu pokažemo kaj smo sposobni narediti s preprostimi vsakdanjimi materiali, kot so papir, rabljeni darilni papir, lepilo, karton in drugi materiali, ki jih imamo doma. Vsak udeleženec je sodeloval z drugimi udeleženci in delil materiale z ostalimi udeleženci ter imel možnost podpore mentorja pri izdelavi.

Izdelava božične voščilnice je edinstven način samoizražanja. Udeleženci lahko na novo pridobljeno znanje samoiniciativno, doma s svojimi družinami, izdelajo božične voščilnice za družinske člane in prijatelje.

Potek izvedbe božične voščilnice v IRIS tehniki je sledeči:

 • izbira vzorca voščilnice
 • priprava materiala za delo, izbira papirja
 • zarisovanje šablone na trši karton
 • rezanje okvirja izbrane voščilnice / naloge
 • priprava barvnih trakov širine 2cm
 • upogibanje barvnih trakov na polovico
 • lepljenje različnih trakov papirja na šablono, (po zahtevanem zaporedju 1-20…)
 • kontrola in rezanje osnutka voščilnice
 • lepljenje kartona voščilnice na lepenko /šeleshamer
 • obtežitev voščilnice
 • končna kontrola in dokončanje voščilnice

Potrebni materiali: barvni karton, kolaž papir, barvit darilni papir, barvni kartonski papir za voščilnice, pisemska ovojnica.

Pripomočki: šablona

 

 

 

vrh strani | NAZAJ na seznam člankov