Domov >

CPR

Sprejmem izziv – sem zaposljiv!

20.10.2016

Delovna skupina za zaposlovanje pri mariborskem svetu invalidov je  s sodelovanjem s Centrom za poklicno rehabilitacijo v oktobru pripravila posvet z namenom predstavitve zakonodajnih ukrepov za dvig zaposljivosti invalidov in zaposlitvenih možnosti za invalide ter z namenom predstavitev primerov dobrih praks. Center za poklicno rehabilitacijo je predstavil program zaposlitvene rehabilitacije ter vpliv zaposlitvene rehabilitacije na zaposlitev, predstavila pa se je tudi Alenka Golob, naša bivša uporabnica vključena v proces zaposlitvene rehabilitacije. Alenka je povzela svojo izkušnjo ter slikovito in nazorno prikazala njeno pot. S pomočjo strokovnega tima se je proces zaposlitvene rehabilitacije zaključil z zaposlitvijo v zasebnem zavodu, kjer opravlja pisarniška dela. "Invalidnost ni poklic!" S tem izzivalnim stavkom je Tomaž Čučnik iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozoril na vse preveč razširjeno miselnost med delodajalci, ki vse invalide "vržejo v isti koš. Invalidnost je samo ena od osebnih okoliščin, ki jih imamo ljudje." V nadaljevanju je predstavil finančne vzpodbude, ki so na voljo delodajalcem v primeru zaposlovanja invalidov.

Na mariborskem zavodu za zaposlovanje je prijavljenih 1670 invalidnih oseb ali 13,2 odstotka vseh brezposelnih; največ, 1182, je delovnih invalidov. Četudi država z različnimi ukrepi spodbuja zaposlovanje invalidov, ti težko dobijo zaposlitev, kar nenazadnje kaže podatek, da jih je 1300 dolgotrajno brezposelnih, torej na zavodu prijavljenih več kot leto dni, skoraj tretjina pa jih je v registru brezposelnih vpisana že pet let in več.

 

vrh strani | NAZAJ na seznam člankov