Domov >

Projekti

L.E.D.

 

                     

 

UČNO OKOLJE ZA INVALIDE- "Learning Environment for Disabled Users - LED"

Naročnik: EU - Program vseživljenskega učenja Grundtvig multilateralni projekti 
Nosilna ustanova: Centro Studi Opera Don Calabria, Italija
Datum začetka projekta: 1. 11. 2011
Datum zaključka projekta: 31. 10. 2013

Kratek opis namena projekta in cilji:

Projekt je namenjen izboljšanju učnega okolja za invalide z razvojem inovativnih učnih pristopov in  didaktičnih pripomočkov  ter  razvoju kompetenc trenerjev in mentorjev v procesu usposabljanja. Poseben poudarek je namenjen učnemu okolju v prehodnih učnih podjetjih, ki naj postanejo vez med učnim in realnim delovnim okoljem in tako zagotavljajo uspešen vstop posameznika na trg dela.

V okviru projekta je bila na podlagi nacionalnih analiz pripravljena primerjalna analiza na področju izobraževanja odraslih oseb z invalidnostjo, zbrani so bili primeri dobrih praks in razvit je bil alternativni model izobraževanja Učni model za invalide. Model vključuje: smernice za svetovanje in vodenje, natančnejše napotke za razvoj ustreznega učnega okolja,  poglavitne didaktične in metodološke materiale, orodja in pristope, minimalno raven opreme,  ter študijo izvedljivosti z analizo trajnosti in trajnost projekta. V programu usposabljanja za trenerje v učnem modelu so predstavljene glavne metodološke in didaktične smernice za  usposabljanje in definirajo učni pristop, ki se razvija v okviru projekta in je oblikovan glede na posebne karakteristike invalidnih oseb. Smernice določajo način organizacije in vodenja učnega pristopa, pojmovane pa so lahko tudi kot neke vrste priročnik oz. vodič za vse trenerje v usposabljanju, ki ta pristop želijo uporabljati pri svojem delu z invalidnimi osebami: npr. kako narediti učni proces kar najbolj oseben, razvijati transverzalne kompetence v okviru usposabljanja ter najti kar najbolj primerne rešitve in odgovore glede učnega okolja in specifičnih potreb uporabnikov. Trenerji sodelujejo v procesu prenosa znanja, delovnih in socialnih kompetenc in krepijo motivacijo invalidnih oseb.

V letu 2013 bo testiran alternativni program izobraževanja invalidnih oseb in program usposabljanja trenerjev v procesu izobraževanja invalidov. 

V konzorcij projektnih partnerjev  so ob prijavitelju projekta vključeni partnerji iz  Nemčije, Irske, Severne Irske  Slovenije.

Download

vrh strani