Domov >

Projekti

Learnabil - IT

                                             

Mutual Learning on Skills for the ICT Labour Market for People with Disabilities

Vzajemno učenje o spretnostih za zaposlovanje invalidov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT)

Nosilec projekta je

  Evropska platforma za rehabilitacijo

Partnerji prihajajo iz:

   ASTANGU VCR - Estonija

  Center di Readaptation de Mulhouse - Francija

   National Learning Network - Irska

   Pluryn - Nizozemska

   Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

   Valakupiai Rehabilitation Centre - Litva

 

Na ravni EU pa poleg EPR sodelujeta še:

   European Network on Independent Living – ENIL

  Business Disability Forum

Projekt je namenjen vzpodbujanju vzajemnega učenja in sodelovanja med svetom dela ter rehabilitacijo, usposabljanjem in zaposlovanjem na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT). To sodelovanje je usmerjeno k večji skladnosti med pridobljenimi in pričakovanimi spretnostmi invalidov - iskalcev zaposlitve.

Načrtovane aktivnosti:

  • Priprava nacionalnih pregledov načinov sodelovanja na področju zaposlovanja in usposabljanja invalidov v IKT sektorju (do konca aprila 2014)
  • Vzajemne učne aktivnosti – predstavitve primerov dobrih praks: 3 študijski obiski in 3 spletni seminarji (do konca novembra 2014)
  • Vzpostavitev spletne platforme znanj in informacij (september 2014)
  • Zaključna konferenca 3.12.2014

 

Povzetek slovenskega pregleda izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja invalidov za zaposlitev v IKT sektorju:

Do konca aprila 2014 smo partnerji pripravili nacionalne preglede obstoječih načinov sodelovanja različnih deležnikov na področju izobraževanja, usposabljanja in rehabilitacije invalidov, ki bi lahko prispevali k omogočanju zaposlovanja invalidov v IKT sektorju.  Začeli smo z zbiranjem informacij o IKT sektorju kot trgu dela. Te začetne informacije so omogočile pripravo vprašanj, ki smo jih zastavili ključnim deležnikom na tem področju v obliki polstrukturiranih intervjujev.  V ljubljanski službi Centra za poklicno rehabilitacijo URI Soča smo izvedli  skupaj 10 intervjujev: 3 z izvajalci programov zaposlitvene rehabilitacije, 1 s službo za sodelovanje z delodajalci pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 3 z IKT delodajalci, 1 s predstavnikom reprezentativne organizacije IKT delodajalcev in 2 predstavnikoma visokošolskega izobraževanja.  Zbrali smo tudi 4 primere dobre prakse uspešne zaposlitve invalidov v IKT podjetju, 2 skozi zaposlitveno rehabilitacijo in 2 neposredni zaposlitvi. Zbrane podatke smo nato predstavili in preverili v fokusni skupini, ki sta se je udeležila predstavnika 2 velikih slovenskih IKT podjetij ter 4 invalidi - 2 zaposlena in 2 iskalca zaposlitve na IKT področju.  Udeleženci fokusne skupine so potrdili naslednje glavne ugotovitve o stanju na področju zaposlovanja invalidov v IKT sektorju v Sloveniji:

  • IKT sektor kot trg dela v Sloveniji ni dovolj izkoriščen in še vedno ponuja veliko priložnosti za zaposlovanje invalidov.  Mlade bi bilo potrebno v večji meri usmerjati v izobraževanje in usposabljanje na tem področju.
  • Pri načrtovanju izobraževalnih in študijskih programov bi morale izobraževalne organizacije še v večji meri upoštevati potrebe in značilnosti IKT delodajalcev.
  • V Sloveniji obstaja vrsta dobrih splošnih načinov, ki mladim - tudi invalidom – v času šolanja ali študija omogočajo delovne izkušnje ter stike z delodajalci, ki pa niso dovolj učinkoviti kot podpora v prehodu v zaposlitev.
  • Specializirani načini za podporo prehodu invalidom pri vključevanju v delo kot je Zaposlitvena rehabilitacija, zagotavljajo celostne storitve tako invalidom kot delodajalcem.  Delodajalcem v IKT sektorju bi jih bilo potrebno v večji meri predstaviti, da bi jih lahko v večji meri uporabili.

Projektne aktivnosti se bodo med septembrom in novembrom 2014 nadaljevale predstavitvami 6 primerov dobrih praks, ki bodo predstavljene v obliki učnega obiska v ali spletnega seminarja.

URI Soča je 21.10.2014 izvedla spletni seminar s predstavitvijo primera dobre prakse: Usposabljanje na delovnem mestu in podporna zaposlitev  invalida v IKT podjetju.

 Več informacij o partnerjih, projektnih aktivnostih in vsa gradiva so objavljeni  na spletni strani projekta:

 http://www.epr.eu/index.php/2-uncategorised/472-learnabil-it-project

Poglejte si tudi dokumente v rubriki "Download":

vrh strani