Domov >

CPR

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

Zaposlitvena rehabilitacija je namenjena brezposelnim osebam s težavami na področju dela in zaposlovanja in/ ali brezposelnim osebam, ki se želijo usposobiti za ustrezen poklic ali delo.

Stroške zaposlitvene rehabilitacije za brezposelne krije Zavod za zaposlovanje, oseba pa dobi tudi povrnjene potne stroške ter denarno nadomestilo za čas usposabljanja nad 100 ur mesečno (v višini 40% minimalne plače).

Rehabilitacijski svetovalec Zavoda za zaposlovanje brezposelno osebo napoti k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije – Center za poklicno rehabilitacijo (CPR). Brezposelna oseba lahko slednje predlaga tudi sama. Tim CPR, ki je sestavljen iz različnih poklicnih profilov (psiholog, zdravnik, delovni terapevt, socialni delavec, tehnolog) izvede oceno delazmožnosti, preizkusi delovne sposobnosti in zmožnosti, prouči zdravstveno in drugo dokumentacijo ter za rehabilitacijskega svetovalca izdela mnenje. Rehabilitacijska komisija na Zavodu za zaposlovanje se nato odloči ali brezposelna oseba pridobi status invalida v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in ali je upravičena do ostalih storitev, vezanih na zaposlitveno rehabilitacijo.

ŽELJENI REZULTATI: potrebe po prilagoditvi delovnega mesta, pridobitev statusa invalidne osebe po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, zaposlitev (zaposlitev v realnem delovnem okolju, podporna zaposlitev, zaščitna zaposlitev, socialna vključenost).

vrh strani