Domov >

Delodajalci

STORITEV ZA DELODAJALCE

Center za poklicno rehabilitacijo za delodajalce med drugim izvaja tudi storitev N oziroma Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov. Izvedba storitve je opredeljena v Standardih storitev zaposlitvene rehabilitacije, kot ga je sprejelo in potrdilo MDDSZ za uporabo vseh izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Namen storitve je zagotovitev strokovnih podlag delodajalcu in invalidu za:

- določitev subvencije plače invalida zaradi nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica njegove invalidnosti v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalida;

- oceno zaposlitvenih možnosti invalida, v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij (Ur.l.RS 117/2005).

Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije pripravi POROČILO O IZIDU OCENJEVANJA in ZAKLJUČNO OCENO. Izvajalec storitev izvede v roku 60 dni (v skladu s Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije), obseg storitve  pa traja  cca 20 ur.

V primeru interesa nas kontaktirajte in posredovali vam bomo ponudbo.

vrh strani