Domov >

Delodajalci

O PODPORNIH STORITVAH

Podporna zaposlitev pomeni zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, z vso potrebno strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

Zavod RS za zaposlovanje izda odločbo o podporni zaposlitvi invalidom, za katere se presodi, da so se sposobni vključiti v delovno okolje, pri čemer njihovo doseganje delovnih rezultatov ni nižje od 70%. Do subvencije plače so upravičeni v primeru, ko je ugotovljeno, da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta. V primeru podporne zaposlitve CPR nudi podporo tako delodajalcu kot tudi invalidu.  

Invalidu se pomoč in podpora zagotavlja v postopku uvajanja v delo, podpora na samem delovnem mestu kakor tudi podpora pri vključevanju v delovno okolje. Podpora invalidom zajema strokovno pomoč z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco, spremljanjem pri delu, tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo in drugo.

Strokovna podpora delodajalcu in delovnemu okolju pomeni predvsem seznanjanje z invalidnostjo, njenimi posledicami in vplivi delovnega okolja na invalidnost, svetovanje o optimalnih možnostih prilagoditve delovnega okolja, kakor tudi svetovanje in informiranje o različnih državnih finančnih vzpodbudah in subvencijah.

Finančne vzpodbude za zaposlovanje invalidov so predvsem subvencije plače invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, kakor tudi  plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. Preseganje kvote zaposlovanja invalidov prinaša oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nagrade za preseganje kvote, letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in drugo.

vrh strani