Domov >

CPR

Predstavitev

Center za poklicno rehabilitacijo (CPR), ki deluje znotraj Univerzitetnega rehabilitacijskega centra URI SOČA,  izvaja timsko načrtovane, izvedene in ocenjene programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije. Osebam s težavami in ovirami na področju zaposlitve pomagamo pri:
 

• čimprejšnjem in uspešnem vračanju na delo, s čim manj posledicami,
• usposabljanju za ustrezno delo ali poklic,
• pri prilagoditvi delovnega okolja in delovnega mesta z ustreznimi delovnimi pripomočki,
• iskanju ustreznega delovnega mesta; osebam nudimo podporo, da delovno mesto obdržijo in/ali na njem napredujejo;
• spremembi poklicne poti.


V okviru CPR delujeta dve službi:

1. Služba Ljubljana in

2. Služba Maribor, znotraj Službe Maribor pa delujeta dve enoti: Maribor in Murska Sobota.

CPR pri izvajanju svojih programov tesno sodeluje z delodajalci, napotovalci in drugimi partnerji, izvaja mednarodne projekte, svetovanje in izobraževanje ter svojo prepoznavnost širi  v mednarodnem prostoru. 

Strokovne time  sestavljajo:

  • Zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa
  • Psiholog/ klinični psiholog
  • Socialni delavec
  • Delovni terapevt
  • Rehabilitacijski tehnolog
  • Tiflopedagog

 

Film URI - Soča:   Film URI - Soča (ang)

 

vrh strani