Domov >

Delodajalci

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Center za poklicno rehabilitacijo (CPR)  izvaja zaposlitveno rehabilitacijo, ki med drugim zajema tudi  usposabljanje brezposelnih invalidov na konkretnem delovnem mestu, to je v realnem delovnem okolju.  

Obveznosti/doprinos delodajalca:

Obveznosti URI SOČA:

  • Usposabljanje je financirano s strani ministrstva (program zaposlitvene rehabilitacije-delodajalci nimajo stroškov dela)
  • Usposabljanje traja najmanj 3 in največ 24 mesecev
  • Zaposlitev po zaključenem usposabljanju ni nujna     
  • Rehabilitandom dajete priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj, s katerimi so lahko bolj uspešni pri kandidiranju za zaposlitev

 

  • Ureditev celotne dokumentacije
  • Zavarovanje rehabilitandov za primer nesreče pri delu ali poškodbe
  • Spremljanje rehabilitanda na delovnem mestu in ocenjevanje delazmožnosti
  • Sodelovanje z delodajalcem in rehabilitandom ter nudenje vse potrebne podpore (po potrebi)

  

vrh strani