Domov >

CPR

POKLICNA REHABILITACIJA V OKVIRU ZPIZ-A

Poklicna rehabilitacija v okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je namenjena zaposlenim osebam, pri katerih je tekom zaposlitve prišlo do bolezni ali poškodbe (bolezen ali poškodba pa ovira nadaljnje delo ali bi lahko imelo vpliv na ohranitev zaposlitve). Namenjena je tudi določenim kategorijam brezposelnih oseb.

Stroške poklicne rehabilitacije krije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oseba lahko prejme plačilo izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu ter nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije.

Postopek poteka tako, da v prvi fazi osebni zdravnik poda predlog za oceno invalidnosti in predlog za napotitev v poklicno rehabilitacijo na ZPIZ.  ZPIZ osebo napoti  k izvajalcu poklicne rehabilitacije – Center za poklicno rehabilitacijo (CPR). Strokovni tim CPR, ki ga sestavljajo različni poklicni profili (psiholog, zdravnik, delovni terapevt, socialni delavec, tehnolog) opravi obravnavo oziroma oceno: z osebo se pogovorijo o morebitnem interesu za šolanje ali delo, izvede se preizkus in ocena delazmožnosti ter znanja, prouči se zdravstvena in druga dokumentacija, opravi se ogled delovnega mesta ter se z delodajalcem pogovori o možnostih prekvalifikacije.

Po obravnavi oziroma oceni tim CPR izdela predhodno mnenje, ki  ga posreduje na invalidsko komisijo ZPIZ. Komisija ZPIZ  nato odloči ali bo oseba dobila kategorijo invalidnosti in/ali pravico do poklicne rehabilitacije.

BREZPOSELNA OSEBA mora zadostiti določenim kriterijem, zaradi česar se mora predhodno obrniti na ZPIZ.
 

Željeni rezultati: Odločba ZPIZ o priznanju invalidnosti in/ali prilagoditev delovnega mesta, šolanje, prekvalifikacija.

vrh strani