Domov >

Projekti

ZELENA DOLINA

 

 

 

UČNA DELAVNICA - POT DO ZNANJA, IZKUŠENJ IN ZAPOSLITVE - ZELENA DOLINA

Naročnik: MDDSZ
Nosilna ustanova: URI - Soča
Datum začetka projekta: 3. 12. 2010
Datum zaključka projekta: 3. 12. 2014

Kratek opis namena projekta in cilji:
Projekt  izvaja URI – Soča skupaj s projektnimi partnerji: Želva, CRI Celje, IP Posočje in Zveza Sožitje. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.

Učna delavnica - pot do znanja, izkušenj in zaposlitve - ZELENA DOLINA je  namenjen invalidnim osebam, ki se srečujejo s pomanjkanjem primernih in prilagojenih programov usposabljanja ter zaposlovanja (osebe z motnjo v duševnem razvoju,  gibalno ovirani, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe s cerebralno paralizo, osebe z nezgodno možgansko poškodbo…).  Učna delavnica je inovativen projekt, ki smo ga razvili s posebnim poudarkom za ranljive skupine in je sestavljen iz triadnega procesa: teoretičnega usposabljanja, prakse v prilagojenih razmerah, prakse v realni delovni situaciji.

Projekt je usmerjen k razvoju človeških virov, razvoju novih  delovnih mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti,  pa tudi k  vseživljenjskemu učenju ter  zagotavljanju socialne vključenosti.

V okviru projekta so bili  na podlagi identificiranih potreb delodajalcev bili oblikovani 4 programi usposabljanja učnih delavnic za različna delovna področja, in sicer na URI - Soča smo v sodelovanju z zunanjo institucijo oblikovali program usposabljanja v učni delavnici za arhivarja - vnašalca podatkov. V CRI Celje je bila oblikovana učna delavnica za obdelovalca lesa, v IP Posočje poteka učna delavnica na zelenih programih, obdelovanje kmetijskih zemljišč, in v Želvi poteka program učne delavnice za pomožnega vrtnarja z namenov urejevanja okolja. Programi temeljijo na individualnih načrtih usposabljanja, ki izhajajo iz specifičnih potreb udeležencev ter zagotavljajo prilagajanje usposabljanja in delovnega procesa  ter delovnih sredstev.

V programe usposabljanja učnih delavnic bo vključenih skupno 32 oseb iz ranljive ciljne skupine invalidov, od tega 9 udeležencev v programih usposabljanja v URI - Soča.

Po zaključenem usposabljanju je predvidena zaposlitev 16 uporabnikov za čas trajanja projekta, od tega 4 udeležencev v URI - Soča.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program, ki se v okviru pojekta ZELENA DOLINA izvaja v IP Posočje, si lahko na portalu MMC ogledate tudi v prispevku RTV Slo 2, in sicer iz oddaje Ljudje in zemlja dne, 20.04.2014 (prispevek je v oddaji od 27:45 minute do 31:05 minute):

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-in-zemlja-oddaja-tv-koper-capodistria/ava2.174271978/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V okviru REHA dnevov 2014 (Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije),  ki bodo letos v Portorožu 23. in 24. septembra in katerih osrednja tema bo "Vključujoča družba in zaposlovanje za vse", bo v sredo, 24. septembra ob 10. uri, predstavljen tudi projekt ZELENA DOLINA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana, ki je partner v projektu, vabi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo dne 30.9. ob 11.00 uri, na Trpinčevi 39, Ljubljana (v Ljubljanskih starih fužinah).

Ob 11.30 vas bodo odpeljali na ogled delovišča - urejanje Poti spominov in tovarištva med Litijsko cesto in Golovcem. Ogled se bo zaključil na izhodiščni točki, Trpinčeva 39, Ljubljana, kjer bodo uporabniki VDC Želva pripravili pogostitev.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invalidsko podjetje Posočje d.o.o., ki je partner v projektu, vabi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v petek, 10.10.2014 ob 11. uri na sedežu podjetja, Poljubinj 89/c, 5220 Tolmin.

Seznanili vas bodo s potekom projekta ZELENA DOLINA in vam predstavili svoje programe in dejavnosti. Po predstavitvi si boste lahko ogledali njive delavnice:

- "zeleni programi" v rastlinjaku

- proizvodnjo sveč

- delavnico, kjer se izvajajo razna montažna dela

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRI Celje, ki je partner v projektu, vabi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v torek, 21.10.2014 ob 11. uri na sedežu podjetja, Oblakova 34, 3000 Celje.

Predstavili vam bodo svoje programe in dejavnosti ter vas seznanili s potekom projekta ZELENA DOLINA. Po predstavitvi si boste lahko ogledali njihovo učno delavnico, kjer so se udeleženci usposabljali za delo "pomožni obdelovalec lesa".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovativni projekt Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve »ZELENA DOLINA« se zaključuje 3. decembra 2014. Ob zaključku projekta smo skupaj s projektnimi partnerji pripravili zaključno konferenco, ki je potekala 20.11.2014 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Za otvoritev konference so poskrbeli predstavniki partnerja Želva, ki so se predstavili s kratko kulturno točko, nato so nas z uvodnimi nagovori pozdravili: gospa Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, generalni direktor URI – Soča mag. Robert Cugelj, Mira Potokar, direktorica Želva d.o.o., mag. Anka Čufer, direktorica IP Posočje, dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje in gospa Martina Lipičnik iz CRI Celje. Na konferenci nas je pozdravnim nagovorom počastil tudi župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković.

Projekt Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in zaposlitve – ZELENA DOLINA in njegovo dodano vrednost je predstavila Jasmina Tkalčič, Poslovni vodja Centra za poklicno rehabilitacijo in Vodja službe Maribor.

Projektni partnerji so pripravili izčrpno predstavitev posameznih učnih delavnic, nato pa so svoje izkušnje z nami delili še udeleženci, ki so sodelovali v posameznih učnih delavnicah. Svoje izdelke so partnerji predstavili tudi v avli pred vstopom v dvorano, kjer je potekala konferenca.

Konferenca se je zaključila s predstavitvijo dr. Janeza Drobniča o evalvaciji projekta ter zaključno razpravo.

Na koncu pa so program popestrili še predstavniki VDC Želva s plesno točko.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

vrh strani