Domov >

CPR

POKLICNA REHABILITACIJA

Delodajalec lahko v program poklicne rehabilitacije napoti osebo, pri kateri je tekom zaposlitve prišlo do bolezni ali poškodbe. V tem primeru krije stroške delodajalec, strokovni tim CPR, ki ga sestavljajo različni poklicni profili (psiholog, zdravnik, delovni terapevt, socialni delavec, tehnolog) pa opravi obravnavo oziroma oceno: z osebo se pogovori o morebitnem interesu za šolanje ali delo, izvede se preizkus in ocena delazmožnosti ter znanja, prouči se zdravstvena in druga dokumentacija ter se izdela ocena.

vrh strani